Klantenservice

Algemene voorwaarden voor Jewelz and More

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Jewelz and More en de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Bestellingen en overeenkomsten

2.1. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten. Jewelz and More behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren indien de voorraad niet toereikend is.

2.2. Een overeenkomst komt tot stand zodra de klant een bestelling plaatst via de website van Jewelz and More en deze bestelling is bevestigd door Jewelz and More.

2.3. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die bij de bestelling worden verstrekt. Jewelz and More is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de gegevens of voor vertragingen of problemen die hierdoor ontstaan.

3. Prijzen en betaling

3.1. Alle prijzen op de website van Jewelz and More zijn vermeld in euro's en zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3.2. De klant dient de betaling voor de bestelde producten te voldoen op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

3.3. Jewelz and More behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen, maar deze wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen die reeds zijn geplaatst en bevestigd.

4. Levering

4.1. Jewelz and More streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk te leveren. De geschatte levertijd wordt vermeld tijdens het bestelproces, maar dit is slechts een indicatie en geen garantie.

4.2. Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de klant op het moment van levering.

5. Retourbeleid

5.1. De klant heeft het recht om producten binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren, mits deze in originele staat en verpakking worden geretourneerd.

5.2. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Jewelz and More is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de producten of de informatie op de website, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Jewelz and More.

6.2. De aansprakelijkheid van Jewelz and More is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de klant heeft betaald voor de desbetreffende producten.

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de inhoud ervan zijn eigendom van Jewelz and More of haar licentiegevers.

7.2. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jewelz and More materiaal van de website te kopiëren, te reproduceren, te verspreiden of op enigerlei wijze te gebruiken voor commerciële doeleinden.

8. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op alle overeenkomsten tussen Jewelz and More en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

9. Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Jewelz and More behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment aan te passen of bij te werken. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om regelmatig de algemene voorwaarden te controleren op wijzigingen.

10. Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op via info@jewelzandmore.nl